Troms-dokumentet 2 lansert

Troms-dokumentet 2 NASJONAL LANDMAKT ble lansert på Bardufoss 18. august 2017. Det er en direkte oppfølger til Troms-dokumentet som ble presentert i august 2016 – med en utdyping av landmaktdimensjonen. Dokumentet er et politisk innspill i pågående prosess for utforming av framtidas norske landmakt og landstyrker.

Troms-dokumentet 2 gir konkretisert innhold til en økonomisk ramme på to prosent av brutto nasjonalprodukt til forsvarsformål, slik Norge har forpliktet seg til overfor NATO, og som det er programforpliktet politisk flertall for på Stortinget.

Troms-dokumentet 2 argumenterer for at med økte rammer må landstyrkene prioriteres, med en gjenoppbygging av Hæren og en forsterkning av Heimevernet – som til sammen må kunne stille 100.000 soldater for å sikre nødvendig beredskap.

Troms-dokumentet 2 bygger i stor grad på Forsvarssjefens fagmilitære anbefalinger, og følger i hovedsak retningsanvisningen til Landmaktutvalget. Dokumentet anviser likevel flere andre, og mer konkrete, løsninger – inkl. for taktisk helikopterstøtte.